Ние намираме вода.

Водоканалпроект-юг ЕООД е приемник и продължител на най-добрите практики по изпълнение на дейности като направа на сондажни кладенци, водопонизителни системи, почистване и възстановяване на съществуващи тръбни кладенци, изготвяне на инженерногеоложки доклади, узаконяване на тръбни кладенци, каптиране на извори за водоснабдяване.

Фирмата извършва дейността си на територията на следните области: Пловдивска, Пазарджишка, Хасковска, Смолянска и Кърджалийска област.

Основателят инж.Йордан Манев е с дългогодишен опит в областта на инженерно-геоложките и хидрогеоложките проучвания и сондажи. Осъществените проекти за 35 годишния му стаж са стотици и клиентите са удовлетворени от резултатите.


Нашите услуги