Почистване и възстановяване на съществуващи тръбни кладенци(сондажи).

Почистване и възстановяване на съществуващи тръбни кладенци(сондажи) - използва се ерлифтна уредба за почистване на сондажи запълнени с утайки от пясъци и други замърсявания, като се възстановява дебита на тръбния кладенец. Диаметрите на сондажите подлежащи на почистване са от Ф 125мм. до Ф 350мм. при дълбочина на сондажа до 150м. Цените на който се извършва услугата са конкурентни и в унисон с качеството на изпълнение.